1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Logo SNS bank


De SVSK ontvangt € 450 van de SNS bank, project Wensboom. Met dit  initiatief konden bezoekers van de SNS website op een van de drie doelen stemmen. Wensboom SNS bankDank aan alle stemmers die dit mogelijk hebben gemaakt! 

De gift zal geheel aan het Zomerkamp 2014 worden besteed.

De Wensboomactie is al enige tijd voorbij, inmiddels heeft de prijsuitreiking plaats gevonden. Ton van Bree en Tineke bol van de SVSK zijn flink in het zonnetje gezet. De SNS bank Delft wil de stichting van harte feliciteren, bedanken, en wenst veel plezier op het zomerkamp 2014.

SNS bank Overhandiging