1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Stichting Elise Mathilde Fonds

Op 30 januari ontvingen wij een donatie van Stichting Elise Mathilde. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet richting zomerkamp 2014.

HARTELIJK DANK St. Elise Mathilde! 

Het Elise Mathilde Fonds ondersteunt personen en organisaties die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. De SVSK voldoet aan de criteria die het fonds stelt om in aanmerking te komen voor een donatie: opereren zonder winstoogmerk, met inzet van vrijwilligers, en gevestigd in de regio Rotterdam of Utrecht.

Bezoek de website van de Stichting Elise Mathilde Fonds voor meer informatie over de geschiedenis en achtergronden van deze bijzondere stichting.