Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp

ANBI informatie

 

ANBI instelling

Naam:

Publiek bekende naam:

KvK-nummer:

RSIN-nummer:

Post- en bezoekadres:

E-mail adres:

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp

SVSK

41147115 (KvK Naaldwijk)

8048.23.820

Achter de Bergen 14, 2675AS HONSELERSDIJK

Info@svsk.nl

Doelstelling:

Het doel van de SVSK is kinderen in nood te helpen; wij richten ons met name op de voormalige oorlogsgebieden op de Balkan.
In dit gebied zijn veel maatschappelijke problemen zoals etnische tegenstellingen, werkloosheid en armoede.

Hoofdlijnen en beleid

De stichting voert jaarlijks projecten uit en richt zich hierbij primair op kinderen binnen de doelgroep en secundair op de omgeving waarin de kinderen leven. De gegenereerde inkomsten worden maximaal besteed aan de doelstellingen.
Het bestuur vergadert iedere maand.

Bestuur en Beloningsbeleid

Bestuur:

Voorzitter:

Penningmeester:

Secretaris:

Ton van Bree

Tineke Bol 

Arthur Oosterlee

Beloningsbeleid:

Bestuursleden en medewerkers ontvangen geen vergoedingen voor de verleende diensten; alleen daadwerkelijk in het belang van de stichting gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten en Verslagen

Uitgevoerde activiteiten:

De stichting heeft in 2020 en 2021 geen kinderkampen kunnen organiseren in verband met de Covid pandemie, in 2022 werd voor de 23e keer weer een kinderkamp georganiseerd, nu voor 44 kinderen uit Vinkovci (Kroatië). Van de jaargangen 2020, 2021 en 2022 zijn verslagen beschikbaar:

-         Jaarverslag 2020

-         Jaarverslag 2021

-         Jaarverslag 2022

 

Zie voor meer verslagen van andere jaargangen de nieuwsrubrieken en het multimedia-archief.

Financieel

Financiële verslagen:

2014 Jaarverslag

2015 Jaarverslag

2016 Jaarverslag

2017 Jaarverslag

2018 Jaarverslag

2019 Jaarverslag

2020 Jaarverslag

2021 Jaarverslag

2022 Jaarverslag